Добрички Панаир АД

Новини и събития

01.08.2014

Селското стопанство и всичко за него- 05.08 - 09.08.2014г.

КОМБИНИРАН  ПЛУГ КПМ-25 с
УСТРОЙСТВО ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ИЗОРАНАТА ПОЧВА
Заявка за патент за изобретение вх.№111642/03.12.2013 г.
Заявка за регистрация на полезен модел вх.№2677/03.12.2013г.

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Машината служи за предсеитбена подготовка на почвата като съчетава в едно комбинирано устройство: плуг-пет корпусен за изораване на почвата и буцораздробител, работещ на активен принцип, който оптимално раздробява изораната почва с минимално разпрашаване и същевременно я уплътнява, като комбинираното устройство от буцораздробител и плуг притежава висока ефективност при всякакви почвено-климатични условия.
Работна ширина на машината (регулируема): 2  до 2,5 метра;
Дълбочина на обработка: 15÷25 см.;
Работна скорост: 6÷10 км/ч

2.ОПИСАНИЕ и ПРИНЦИП НА РАБОТА
2.1.Описание
Обикновено предсеитбената оран в България се извършва с плуг и последващи две бранувания с дискови брани. Необходимата мощност за едно дисковане е около 30 к.с. на метър работна ширина. Необходимостта от няколкократна обработка на почвата с различни устройства оскъпява и удължава предсеитбената обработка на земята.
Един от известните начини за комбинация е тази на плуг с устройство към него.
    Известни са много видове комбинации на плуг с допълнително приспособление за дораздробяване на почвата. Всички те работят на пасивен принцип – почвата се раздробява под действието на теглото на приспособлението, раздробяващо буците.
Недостатък на пасивните буцораздробители е това, че работят добре само при оптимална влажност на почвата, което например при почвено-климатичните условия на България се случва сравнително рядко. Такива приспособления не могат да разтрошават задоволително сухата почва, а при повишена влажност се задръстват.
Освен това тези приспособления са тежки, голямогабаритни и трудноманеврени, което също затруднява тяхното използване на практика.
Известните, активно задвижвани приспособления за раздробяване на буци обикновено представляват сложна конструкция от самостоятелни ротори, поставени до корпусите на плуга, със самостоятелно задвижване за всеки ротор.
Обикновено, известните, активно действащи приспособления раздробяват почвата чрез рязане с ножове или остриета. Рязането е енергоемък и слабо ефективен начин за раздробяване на почвата, тъй като почвата не се раздробява добре, едрите буци се изхвърлят на повърхността и интензивно се изважда заораваната растителност. От древни времена за обработка на почвата се използва мотика, като с острата й част се копае, а с тъпата част се раздробяват буците с удар.

КОМБИНИРАНИЯТ  ПЛУГ КПМ-25 с УСТРОЙСТВО ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ИЗОРАНАТА ПОЧВА представлява машина при която изораната почва в момента на оранта  излизащата от плужното тяло на плуга се раздробява чрез удари с тъпата цилиндрична част на действащи на принципа на чукове тела с цилиндрична форма, поставени на барабани, съосно върху общ вал, задвижван от силоотводния вал на трактора. Необходимата допълнителна мощност за устройството за раздробяване на буците е 6-10 к.с. на метър работна ширина.

2.2.Принцип на работа
Почвените частици са свързани помежду си в общ агрегат (буца) с различни по големина сили – в буцата има множество слаби връзки. При удар с тъп предмет под действието на ударната вълна буцата се разкъсва на много места в слабите връзки, а не по задължителната траектория, както е  при режещ работен орган. По тази причина раздробяването на почвата чрез удар е сравнително ниско енергоемко, ефективно и с малко разпрашаване. От друга страна цилиндричната контактна повърхност оказва усилие във всички посоки, което обуславя ефективното раздробяване на изораната почва, дори и при суха почва. Затова важно предимство на машината е обстоятелството, че комбинираното устройство раздробява почвата толкова добре или дори по-добре в сравнение с досегашната обработка на почвата чрез оран и две дискования при по-ниска енергоемкост вследствие използването на удари с тъпата част на действащи на принципа на чукове цилиндрични тела.
При това се постига икономия на гориво от 0.7–1 кг/декар в сравнение с досегашната технология за оран и две дискования.
Друго предимство на машината е нейната ефективна работа при всякакви почвени условия. При влажна почва тя не се задръства, тъй като центробежната сила, създадена при работа,  изхвърля почвата. При голяма скорост на деформация влажната почва намалява пластичността си и се чупи по аналогичен начин, както сухата почва. Малката маса и голямата скорост на въртящите се цилиндрични тела на устройството чупят по-добре сухата почва, отколкото по-бавно действащите върху почвата тежки пасивни приспособления за раздробяване на буци, които при това работят добре само при оптимална влажност на изораваната почва, но не и при суха почва.
Друго предимство на машината е постиганото от нея едновременно добро раздробяване на почвата и нейното уплътняване вследствие на центробежните сили, така че тя пада зад работещото комбинирано устройство на плътен рохкав слой, но не се разпрашава.
 


Към списък новини
Търговско изложение Пчеломания 28-30 март 2024г. Борса за семена и посадъчен материал 31.01-03.02 2024 Селското стопанство и всичко за него 28.08-31.08.2024