Добрички Панаир АД

Новини и събития

08.07.2014

Селското стопанство и всичко за него- 05.08 - 09.08.2014г.

В рамките на проект HAND (Работен пакет 4: Организирани на събития, свързани с подобряване на „видимостта”, с участие на МСП - Бизнес закуска и Дебат) предстои провеждането на дебат на тема "Предимство ли е за българските МСП да са на общия пазар".
       
Към богатата съпътстваща програма на Добрички Панаир 2014, Enterprise Europe Network - Добрич (България) към Търговско-промишлена палата се включва с организиране на:

05.08.2014
11:30 часа    Дебат: Предимство ли е за българските МСП да са на общия пазар

с участие на експерти, отстояващи положителните и отрицателни страни по темата, заедно с представители на бизнеса от региона.

Експерти:

Ясен Георгиев е изпълнителен директор на Институт за икономическа политика (ИИП) от
2008 г. Присъединява се към екипа на ИИП през 2006 г. като младши изследовател, след
като преди това е започнал професионалното си развитие в Министерството на отбраната
на Република България и Байерсдорф България. Завършва бакалавърска степен по
„Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство, София, след което продължава образованието си в Софийския университет "Св. Климент
Охридски“ с магистърска степен по „Стратегическо управление“. В периода 2010-2011 г.
Ясен Георгиев е стипендиант на фондация Роберт Бош, Германия в рамките на девет
месечна програма за млади ръководни кадри от страните в Централна и Източна Европа. В рамките на програмата специализира в дирекция „Международни икономически въпроси“ в Асоциацията на германските индустриално-търговски камари, Берлин и в дирекция „Европейска политика“ във Федералното министерство на икономиката и технологиите, Берлин.

Калин Маринов е бакалавър по икономика и счетоводство. През 2009 година завършва
магистратура по Международни икономически отношения със специализация управление
на международни проекти в Университета за национално и световно стопанство. От март
2014 е докторант в катедра „МИО и бизнес“ на същия университет и работи по дисертация в областта на влиянието на регулациите върху стратегиите на фармацевтичните компании. В период 2007-2008 година е директор „Икономически проекти и програми“ в Институт за икономическа политика, София. От края на 2008 година е изпълнителен директор на организацията. През 2013 година е експерт по досиетата на „Комисията по бюджетен контрол“ към Европейския парламент, Брюксел.

Място: СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ПРОСТОР” – семинарна зала
 


Към списък новини
Търговско изложение Пчеломания 23 - 25 март 2023г. Борса за семена и посадъчен материал 02-05 ФЕВРУАРИ 2023 Селското стопанство и всичко за него 30.08-02.09.2023